samplealertarrow-downarrow-rightarrow-left-smallarrow-rightarrow-right-doublearrow-right-smallarrow-upcircle-minuscircle-plusfacebookglobegoogle-plushamburgerhouzzinstagramjpglinkedinlooking-glasshamburgerpdfpinterestplayplussample-requestedPath 9separatorslashtwitterxyoutube

Hoe vermijd ik openstaande naden?

Openstaande naden kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren:
- Bij papiergedragen producten is een droogkrimp normaal. Indien de ondergrond afgesloten is zal de lijm niet altijd de droogspanning kunnen opvangen. Dit fenomeen wordt nog versterkt door een ondoordringbare toplaag zoals vinyl (de lijm zal te lang vochtig blijven en bij het krimpen kunnen er op die manier nog naden ontstaan).
- Te zwakke lijm zal de droogkrimp ook niet kunnen opvangen.
- De ondergrond is te sterk zuigend en werd niet of onvoldoende voorgelijmd, hierdoor krijgen de naden niet de kans te hechten.

- Tijdens het inweken werden de banen niet of niet correct op mekaar gelegd en niet opgerold, zodat de kanten al indroogden.
- Te sterke verwarming voordat het behang droog is (bv. radiatoren of kachels maar ook een halogeenlamp die te dicht bij een pas behangen wand wordt geplaatst). Zowel bij papier- als vliesgedragen producten kan dit problemen geven.

- Het is ten zeerste aangeraden om de te verwerken materialen minstens 48u in de ruimte of tenminste in vergelijkbare omstandigheden te laten acclimatiseren. Anders kan ook dit zorgen voor naadproblemen. Het spreekt voor zich dat een rol die onmiddellijk vanuit een zeer hete of zeer koude bestelwagen binnengehaald en behangen wordt soms vreemd gaat reageren.
- Vinyl is zeer gevoelig voor temperatuurschommelingen en kan zelfs na enkele maanden nog voor problemen zorgen indien de ondergrond niet perfect voorbereid is.- Slecht hechtende plamuren of verflagen kunnen loskomen en voor naadproblemen zorgen omdat ze onvoldoende sterk zijn om de spanningen in het behang op te vangen.
- Dubbelsnijden in de ondergrond kan ook zorgen voor het loskomen van verf- of plamuurlagen en zorgen voor een zichtbare of openstaande naad.

- Bij vliesgedragen producten is er in principe geen droogkrimp. Sommige vliezen hebben evenwel toch de eigenschap ietwat te krimpen zeker indien ze bij droging sterk verhit worden. In de meeste gevallen zal de (zwaardere) lijm deze licht krimp opvangen.
- Ook heeft men nog wel eens de neiging om een openstaande naad tegen mekaar te duwen of te kloppen. Vlies(-gedragen) producten zullen echter hun oorspronkelijke vorm terug willen aannemen.


Naden kunnen ook tegen mekaar omhoog komen staan. Dit kan veroorzaakt worden door volgende fenomenen:
- Bij papiergedragen producten: niet lang genoeg ingeweekt – het papier zet nog verder uit op de muur.
- Bij een afgesloten ondergrond kan er een na-inweking met extra uitzetting plaatsvinden.