samplealertarrow-downarrow-rightarrow-left-smallarrow-rightarrow-right-doublearrow-right-smallarrow-upcircle-minuscircle-plusfacebookglobegoogle-plushamburgerhouzzinstagramjpglinkedinlooking-glasshamburgerpdfpinterestplayplussample-requestedPath 9separatorslashtwitterxyoutube

Verdeler criteria

Arte nv en met haar verbonden ondernemingen (hierna “Arte” genoemd) leggen zich toe op het ontwerpen, vervaardigen en verdelen van hoogwaardige wandbekleding in de ‘high-end’ interieur- en decoratiemarkt (hierna “Producten” genoemd). Wij verkopen onze Producten via een netwerk van kwalitatieve wederverkopers, d.w.z. elke koper die onze Producten doorverkoopt (hierna “Verdeler” genoemd). Onze uitstekende reputatie en merkimago zijn gebaseerd op de kwaliteit van onze Producten en de wijze waarop onze Producten gepresenteerd en verkocht worden aan de eindklant.

Ons Verdelernetwerk investeert in de marketing van onze Producten en wij moeten de Verdelers die een superieure klantenservice en ruime selectie aan Producten aanbieden, blijven erkennen en aanmoedigen. Wij moeten trachten het 'meeliften' door Verdelers op de investeringen die door andere Verdelers zijn gedaan, te beperken. Om dit doel te bereiken en om onze reputatie en merkimago te vrijwaren, kondigen wij kwalitatieve criteria aan waaraan de Verdelers - en hun Verdelers - zullen moeten voldoen om Verdeler van onze Producten te worden en te blijven.

Adverteren

Wij verwachten dat de Verdeler onze Producten als hoogwaardige producten presenteert en de van tijd tot tijd door Arte aangekondigde richtlijnen voor het adverteren van onze Producten naleeft. "Adverteren" omvat het plaatsen van een advertentie of promotie, zowel in de gedrukte media (zoals tijdschriften, catalogi en brochures), via radio of televisie, via internet op de website van de Verdeler of op een andere website, of via een ander communicatiemedium.

a) Alle promotiematerialen en reclameadvertenties moeten in overeenstemming zijn met de kwaliteit en het imago van de Arte merken. De Producten mogen niet worden gepromoot of verkocht op een wijze die, naar het oordeel van Arte, het merkimago van Arte schaadt of nadelig beïnvloedt.
b) De Verdeler die gevestigd is binnen de EER (Europese Economische Ruimte) mag de Producten niet verkopen of leveren voor uitvoer, rechtstreeks of via een derde, naar een gebied buiten de EER zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Arte, en zal de Producten niet actief verkopen in gebieden in de EER die uitsluitend voorbehouden zijn aan Arte, haar distributeurs of agenten.
c) Arte kan van tijd tot tijd zgn. 'Aanbevolen Verkoopprijzen' voor de Producten aankondigen die dienen als een hulpmiddel voor de Verdeler om zijn wederverkoopprijzen te bepalen, onverminderd het recht van de Verdeler om de prijs te bepalen waartegen hij de Producten verkoopt.

Showroom

Arte verkoopt alleen aan de Verdeler die een fysieke showroom uitbaat die aan de volgende criteria voldoet:
a) De Verdeler mag alleen handel drijven in een met Arte overeengekomen fysieke showroom.
b) Elke showroom moet in overeenstemming zijn met het imago en de kwaliteit van de Arte merken en bezet worden door een voldoende aantal medewerkers met kennis en ervaring in interieur en decoratie.
c) De toonzaal dient idealiter op straatniveau te zijn of een gelijkwaardige prominente positie in te nemen met voldoende etalageruimte voor een goede uitstalling van de Producten. In de showroom dient een adequate uitstalruimte te worden gegeven aan de Producten.
d) De Verdeler is verplicht om een hoogwaardige pre-sales- en after-salesservice te verlenen aan de klant in de showroom die tijdens de normale werkuren open moet zijn voor het publiek.
e) De Verdeler is verplicht om een representatief aantal Arte stalenboeken aan te kopen. Deze representatie moet worden gehandhaafd en jaarlijks moet een redelijk aandeel nieuwe collecties worden aangekocht.

Onlineverkoop

Wij geloven sterk in de persoonlijke, fysieke promotie van onze Producten en wij achten het daarom niet gepast om onze producten uitsluitend via internet te verkopen. Elke Verdeler die onze Producten wenst te promoten, aan te bieden en te verkopen via een internetsite (hierna "Site" genoemd) moet voldoen aan de volgende criteria:
a) Ten minste één fysieke showroom uitbaten die voldoet aan onze showroom criteria zoals hierboven uiteengezet, waar de klant advies kan krijgen van opgeleid personeel.
b) De eigenaar en uitbater zijn van de Site waarop de Producten worden gepromoot, aangeboden en verkocht, en een veilig betaalsysteem voor de Producten aanbieden.
c) De handelsnaam en het handelsadres van de Verdeler moeten duidelijk zichtbaar zijn op de Site. De Verdeler mag geen handelsmerken, handelsnamen of tekens die toebehoren aan Arte, of die verwarrend gelijken op die van Arte, als (deel van) zijn domeinnaam gebruiken. De naam van de Site mag geen termen bevatten die uitdrukkelijk of impliciet aangeven dat de Producten die op de Site worden weergegeven, beschikbaar zijn tegen kortings-/verlaagde prijzen.
d) Voldoen aan alle redelijke instructies met betrekking tot het uiterlijk en de 'look & feel' van de Site die Arte van tijd tot tijd geeft, en ervoor zorgen dat de Producten worden gepromoot, aangeboden en verkocht op een manier die het merkimago van Arte niet schaadt of nadelig beïnvloedt als gevolg van de naam, het uiterlijk of de inhoud van de Site.


e) Geen bod doen op een trefwoord van een zoekmachine of trefzin die merknamen van Arte of een verkeerde spelling van deze merknamen bevat.
f) Alle voorstellingen of afbeeldingen van de Producten moeten van hoge kwaliteit zijn en alle informatie over de Producten (beschrijvingen, technische specificaties of andere) moeten deze nauwkeurig en duidelijk beschrijven.
g) Advertenties, promoties of links naar andere producten of diensten op de Site mogen het merkimago van Arte niet schaden of nadelig beïnvloeden.
h) De hoogste norm van pre-sales- en after-salesservice aan de klant verlenen, gelijk aan het serviceniveau in de fysieke showroom, inclusief een efficiënte klantencommunicatie en afhandeling van leveringen en retours van Producten.
i) Arte schriftelijk op de hoogte brengen alvorens Producten via de Site aan te bieden. Daarnaast moet Arte een redelijke termijn worden verleend, in ieder geval niet minder dan 14 dagen, om het gebruik op de Site van haar handelsnamen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten bij eventuele voorstellingen van of verwijzingen naar de Producten goed te keuren.

Algemeen

Wij hebben deze criteria unilateraal aangenomen en zullen onze Producten alleen verkopen aan de Verdeler die, naar het uitsluitende oordeel van Arte, onze Producten promoot en verkoopt in overeenstemming met deze criteria.

Wanneer de Verdeler onze Producten aan andere Verdelers verkoopt, gaat de Verdeler ermee akkoord om een kopie van deze criteria te verstrekken aan zijn Verdelers, die evenzeer gebonden zijn door deze criteria.

Indien Arte vaststelt dat de Verdeler - of diens Verdeler - een handeling heeft gesteld die strijdig is met deze criteria, behoudt Arte zich het recht voor om (i) 10 tot 20 dagen tijd te geven om een eventuele inbreuk op deze criteria ongedaan te maken, of (ii) de levering van de Producten aan de Verdeler voor onbepaalde tijd op te schorten of (iii) de account van de Verdeler definitief te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand of zonder opzegtermijn in geval van een ernstige inbreuk.